ABC ŠPORTA

Home / ABC ŠPORTA / ABC ŠPORTA

Mladi športnik 2023/2024

Pozdravljeni, dragi športni prijatelj(ica)!

Osnovna vsebina ABC Športa je vadba, ki temelji predvsem na razvoju osnovnih gibalnih sposobnostih in spretnostih ter je prilagojenega posameznim starostnim stopnjam, predznanju in količini vadbe. Poudarek je na vajah iz gimnastike, osnovne motorike, atletike in iger z žogo.

Prijave zbiramo do 30.9.2023 oziroma do zapolnitve prostih mest.

Program Mladi Športnik, za otroke od 2 do 4 leta starosti pa se izvaja v sodelovanju z športno Dvorana Švic..

Kdaj in za koga

 • Od oktobra 2023 do junija 2024, za vse otroke letnikov 2019, 2018 in 2017 (1. razred OŠ).

Opis

 • Je vadba za otroke od štirih do sedmih let . Osnovna vsebina je vadba, ki temelji predvsem na razvoju osnovnih gibalnih sposobnostih in spretnostih ter je prilagojenega posameznim starostnim stopnjam, predznanju in količini vadbe.
 • Poudarek je na vajah iz gimnastike, osnovne motorike, atletike in iger z žogo. Športni program ABC Športa – Mladi Športnik prilagaja vadbo otrokovi starosti, sposobnostim, lastnostim, potrebam in interesom.
  • Glavni namen splošne gibalne vadbe je skozi igro in na zabaven način razvijati gibalne sposobnosti ter približati šport otroku do take mere, da se bo tudi kasneje sam in zavestno ukvarjal s športom.
  • Športni program ABC ŠPORTA Mladi Športnik prilagaja vadbo otrokovi starosti, sposobnostim, lastnostim, potrebam in interesom.

  Program

  Celoletni učni program vsebuje različne učne vsebine:

  • Naravne oblike gibanja: lazenja, plazenja, plezanja, hoja, kotaljenja, valjanja, nošenja, potiskanja, vlečenja,dvigovanja ipd., različni poligoni,
  • teki, skoki, meti: različne elementarne igrice s poudarkom na tekih, skokih in metih osnovne prvine z žogo: podajanja, lovljenja z različnimi vrstami žog, razne elementarne igre in prikaz štafetnih iger,
  • osnovne prvine z obroči: kotaljenja, podajanja, meti, vrtenja, poskoki čez obroče, spoznavanja gimnastičnih vaj oz.vaj gibljivosti z obroči, razni poligoni, ki jih otroci tudi sami postavijo, kot želijo,
  • improvizirane elementarne igre: naučijo se uporabljati improvizirane pripomočke oz. rekvizite (rutice, kartoni, lončki ...), razne štafete in elementarne igre, naučijo se lastne ustvarjalnosti, improvizacije, izražanja svoje domišljije,
  • mala gimnastika: osnovne prvine pri »mali gimnastiki«: preval naprej, preval nazaj, hoja naprej in nazaj na mali gredi, doskoki na različne blazine z različnih višin, sonožni odriv in doskok, gimnastične vaje,
  • fina motorika: upravljanje s prsti rok, nogami in rokami,
  • elementarne igre z baloni: napihovanje balonov, lovljenja, podajanja, meti, štafetne igre,
  • elementarne igre s kolebnico: razni poskoki in skoki čez kolebnico, hoja po vrvici, vlečenje vrvi, plazenja pod kolebnico, elementarne in štafetne igre s kolebnicami, raztezne gimnastične vaje,
  • ritmično–plesne igre: naučijo se ritma in štetja po glasbi ter nekaj osnovnih otroških plesov (račke, rašpla, biba leze, medvedkov piknik ...),
  • kompleksne gibalne naloge: plavanje in vodne aktivnosti,
  • sprostitvene igre: poudarek na dihanju in sprostitvi mišic

  Cilji programa

  • zadovoljitev otrokove prvinske potrebe po gibanju in igri,
  • posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
  • pridobivanje številnih in raznovrstnih športnih znanj ter čustveno in razumsko dojemanje športa,
  • uresničujemo splošne cilje športne vadbe:
   • skrb za skladen telesni in duševni razvoj,
   • skladna telesna razvitost, pravilna drža,
   • zdrav način življenja (telesna nega, zdrava prehrana, sposobnost prenašanja naporov, kompenzacija negativnih učinkov sodobnega življenja)
  • krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase,
  • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju športnega obnašanja – fair playa, strpnosti in sprejemanju drugačnosti),
  • razumevanje koristnosti športa in navajanje na kakovostno preživljanje prostega časa,
  • razvoj ustvarjalnosti,
  • razbremenitev in sprostitev,
  • pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika
  Primerno izbrane vsebine, ustrezne metode in oblike dela omogočajo, da se vadeči ob športnem udejstovanju počutijo prijetno, se psihično sprostijo, hkrati pa osmislijo in bolje razumejo šport.

  Cena

  Prijave

  Mesečna vadnina  30€, v kolikor se vadba izvaja 1x tedensko 20€.

  Mesečna vadnina enota Murska Sobota-dvorana ŠVIC 35€
  Drugi družinski član plača polovično vadnino
  Članarina 2023/24 – 30€ (članarina za otroke do 15 leta starosti): odrasli 60€

  VSI ČLANI DRUŠTVA IMAJO DODATNE UGODNOSTI V VSEH PROGRAMIH ŠD IZZIV Pomurja (Plavalna šola, Plavalni tečaji, Poletni tabori 2024)

  Na voljo je še kontak preko telefona:
  • 040 292 492 - Denis
  • 040 595 770 - Borut
  • 031 202 316 - Bojan (za lokacijo Murska Sobota)