Plavalni tečaji
Plavalni tečaji
Otroke neplavalce in polplavalce bomo skozi celoletni plavalni tečaj spoznali z nekaterimi zakonitostmi vode in plavalnimi tehnikami.
ABC Športa – mladi športnik
ABC Športa – mladi športnik
Mladi športnik je vadba, ki temelji predvsem na razvoju osnovnih motoričnih sposobnosti in na gibalnih spretnostih.

Novice

Novo! Dance urice
2. 10. 2022
Kdaj je lahko športna specializacija prezgodnja?
3. 11. 2019
Kdaj je lahko specializacija prezgodnja? Iz konkretnih raziskav športnih specializacij v preteklih letih je razvidno: 1 - da so plavalci, ki so začeli s športno specializacijo mlajši o