Kdaj je lahko športna specializacija prezgodnja?

Home / Nekategorizirano / Kdaj je lahko športna specializacija prezgodnja?

Kdaj je lahko specializacija prezgodnja?

Iz konkretnih raziskav športnih specializacij v preteklih letih je razvidno:

1 - da so plavalci, ki so začeli s športno specializacijo mlajši od 11 let težje napredovali do državnih lig in so se prej športno upokojili kot tisti, ki so se specializirali kasneje;

2 - da so vrhunski športniki tenisa (elites) začeli z intenzivnimi treningi in se specializirali šele po 13 letih, medtem ko je specializacija pri ostalih športnikih (near-elites) nastopila po 11 letih;

3 - da so vrhunski športniki začeli z intenzivnimi treningi po 12. letu in so bili v tem obdobju aktivni vsaj v dveh ali več športnih disciplinah;

4 - da so vrhunski športniki (elites) začeli z intenzivnim treningom kasneje kot ostali športniki (near-elites), ti so v zgodnjih letih od 9. do 15. bili deležni sicer več ur treninga;

5 - da se je v primerjavi s povprečnim športnikom (near-elites) več vrhunskih športnikov (elites) od 11. leta naprej udeleževalo tekmovanj v več kot eni športni disciplini.

Povzeto po:
Jayanthi N, Pinkham C, Dugas L, Patrick B, Labella C. Sports specialization in young athletes: evidence-based recommendations. Sports Health. 2013;5(3):251-257

Vir raziskav:
(1) Barynina II, Vaitsekhovskii SM. The aftermath of early sports specialization for highly qualified swimmers. Fitness Sports Rev Int. 1992;27:132-133. 6. Bright RW, Burstein
(2) Carlson R. The socialization of elite tennis players in Sweden: ananalysis of the players’ backgrounds and development. Sociology of Sport Journal. 1988;5:241-256.
(3) Lidor R, Lavyan A. A retrospective picture of early sport experiences among elite and near-elite Israeli athletes: developmental and psychological perspectives. Int J Sport Psychol. 2002;33:269-289.
(4) Moesch K, Elbe AM, Hauge ML, Wikman JM. Late specialization: the key to success in centimeters, grams, or seconds (CGS) sports. Scand J Med Sci Sports. 2011;21(6):e282-e290.
(5) Gullich A, Emrich E. Evaluation of the support of young athletes in the elite sports system. Eur J Sport Sci. 2006;13(3):85-108.