Kako postati član društva?

Home / O nas / Kako postati član društva?

KAKO POSTATI ČLAN DRUŠTVA?

Član društva ŠD IZZIV Pomurja, lahko postane vsak, ki izpolni PRISTOPNO IZJAVO (pristopno izjavo Vam, po povpraševanju pošljemo na email) in poravna letno članarino, na TRR račun društva. Članarina znaša 50€ za odrasle in 20€ za otroke in velja od 1.9.2017 do 31.8.2018.

PODROBNEJE ČLANSTVO V DRUŠTVU določa 7. člen statuta društva:

Član društva lahko postane vsak, ki se želi interesno, ljubiteljsko, tekmovalno ali kako drugače ukvarjati s tovrstnimi športnimi dejavnostmi, oziroma želi s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k namenu in ciljem zaradi katerih je društvo ustanovljeno. Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva lahko postane vsak (tudi tujec), ki sprejme pravila društva in v ta namen poda pisno pristopno izjavo o tem, da želi postati član. O članstvu oziroma o sprejemu odloča upravni odbor, ki je pooblaščen za določanje meril za sprejem ali odklonitev pristopnih izjav kandidatov za člane. S pristopno izjavo se zaveže, da je seznanjen s pravili društva in da se bo po njih ravnal ter plačeval članarino. Če se v društvo včlani mladoletnik, mlajši od 15 let, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik in s tem zakoniti zastopnik izrazi svoje soglasje k vstopu mladoletnika v društvo.